Β΄ ΤΑΞΗ

Πέμπτη 7/1/2021

Παρασκευή 8/1/2021

Θρησκευτικά

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1:

Δευτέρα 11/1/2021

Τρίτη 12/1/2021

Τετάρτη 13/1/2021

Πέμπτη 14/1/2021

Παρασκευή 15/1/2021

Γεωγραφία

Αγγλικά

Λύσεις Ελληνικών - Μαθηματικών Εβδομάδα 1

Λύσεις Θρησκευτικών Εβδομάδα 1

Λύσεις Γεωγραφίας Εβδομάδα 1

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2:

Δευτέρα 18/1/2021

Τρίτη 19/1/2021

Συνάντηση TEAMS Β΄ Τάξη Τετάρτη 20/1/2021

Τετάρτη 20/1/2021

Πέμπτη 21/1/2021

Συνάντηση TEAMS Β' Τάξη Παρασκευή 22/1/2021

Παρασκευή 22/1/2021

Θρησκευτικά

Γεωγραφία

Αγγλικά

Λύσεις Ελληνικών - Μαθηματικών Εβδομάδα 2

Λύσεις Θρησκευτικών Εβδομάδα 2

Λύσεις Γεωγραφίας Εβδομάδα 2

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3:

Δευτέρα 25/1/2021

Συνάντηση TEAMS Δευτέρα 25/1/2021

Τρίτη 26/1/2021

Τετάρτη 27/1/2021

Συνάντηση TEAMS Τετάρτη 27/1/2021

Πέμπτη 28/1/2021

Παρασκευή 29/1/2021

Συνάντηση TEAMS Παρασκευή 29/1/2021

Θρησκευτικά

Γεωγραφία

Αγγλικά

Λύσεις Ελληνικών - Μαθηματικών Εβδομάδα 3

Λύσεις Θρησκευτικών Εβδομάδα 3

Λύσεις Γεωγραφίας Εβδομάδα 3

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4

Συνάντηση TEAMS 

Δευτέρα 1/2/2021

Τρίτη 2/2/2021

Τετάρτη 3/2/2021

Πέμπτη 4/2/2021

Παρασκευή 5/2/2021

Θρησκευτικά

Γεωγραφία

Αγγλικά