Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λεωφ. Στασίνου 29
                    1060
                    Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22754257
Τηλεομοιότυπο: 22375140
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-eleneion-lef@schools.ac.cy