Οι τάξεις μας

Τάξη         Αριθμός μαθητών
 Α' 22
 Β' 18
 Γ' 13
 Δ' 15
 Ε' 13
Στ' 23
Σύνολο 104