Προσωπικό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ονοματεπώνυμο Θέση/Τάξη
Στάλω Πουρουτίδου Διευθύντρια
Αγγέλα Σάββα Βοηθός Διευθύντρια/ ΣΤ΄
Έλενα Σολωμού Α΄
Γιώργος Μεσαρίτης Β΄
Ελένη Ιωάννου Γ΄
Κωστής Πιερίδης Δ΄
Στέφανος Ελευθεριάδης Ε΄
Χρυσάνθη Κρασιά Εκμάθηση ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα
Εύη Κυριάκου Διάφορα Μαθήματα
Ιωάννα Αγαπίου Διάφορα Μαθήματα
Αγγελική Μιχαήλ Αγιομαμίτη Μουσική
Γιάννης Λοής / 'Ελενα Σολωμού / Γιώργος Μεσαρίτης Φυσική Αγωγή
Αγγελική Νάτσιου Τέχνη
Εύη Βασιλείου Ειδική Εκπαίδευση
Λία Ιωαννίδου Λογοθεραπεύτρια
  Ολοήμερο
  Ολοήμερο
  Ολοήμερο
  Ολοήμερο
  Ολοήμερο
  Ολοήμερο
  Ολοήμερο
  Ολοήμερο
   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Έφη Μαγνήτη

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ